Regler & Villkor

Användarvillkor


Denna webbplats (www.cangasdesign.se) administreras av Cangas Design H.B. nedan kallat Cangas ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Cangas. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

2. Länkning till webbplatsen

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Cangas:s hemsida på adressen https://www.cangasdesign.se/index.php.

3. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är avsedd för Cangas:s medlemmar och besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Cangas kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat men Cangas påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Cangas förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

4. Dataskydd

Cangas hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter Cangas kan samla in via webbplatsen och hur de används.

5. Personuppgifter

Cangas registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn adress telefonnummer eller e-postadress) ("personuppgifter") utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till Cangas kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring marknadsundersökningar eftermarknadstjänster spårning av försäljningsdata och för att kunna kontakta dig.

5.1 Ej personligt identifierbara uppgifter

Samlas in automatisk. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder inställningar i webbläsaren domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons etc.

5.2 Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)

Webbplatsen använder sig inte av några cookies med undantag av e-butiken. Väljer du att använda vår e-butik har du också godkänt vårt användande av cookies. Vi använder dock inga cookies som placeras på dina dator utan endast s.k. sessionscookies som endast finns på vår webbserver. I sessionscookien sparar vi info om vilka produkter du valt i e-butiken för att kunna ge dig en korrekt sammanställning och pris att betala i e-butikens kassafunktion (när du checkar ut). Alla sessionscookies försvinner automatiskt så fort som du lämnar vår webbplats.8. 

5.3 Vem kontaktar jag?

Om du har lämnat personuppgifter till Cangas och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig kan du kontakta Cangas se "Kontakta oss". Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

6. Lagstiftning och domsrätt

Denna webbplats har skapats och administreras enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.